smeg pink retro electric kettle
Smeg Retro Stainless Steel Kettle
RM1,300.00 Buy on Shopee

Smeg Retro Stainless Steel Kettle

RM1,300.00